Netwerk van computers kan taak van notaris niet overnemen

Gaat Blockchain de notaris overbodig maken, zoals het FD zich afvraagt (31 juli)? Voor de vestiging van een hypotheekrecht is nu slechts een partij wettelijk bevoegd en dat is de onafhankelijke en onpartijdige notaris. Een hypothecaire geldlening wordt afgesloten tussen een klant en een financiƫle instelling, maar elk hypotheekrecht komt pas tot stand (wordt gevestigd) op het moment dat de daartoe bestemde notariƫle akte in de openbare registers bij het Kadaster is ingeschreven.