Samenlevingscontract Archive

0

No such pipe, or this pipe has been deleted

This data comes from pipes.yahoo.com but the Pipe does not exist or has been deleted.
0

Uitvaartverzekeraar Dela start notarisservice

Uitvaartverzekeraar Dela start een notarisservice voor testamenten, schenkingsaktes, samenlevingscontracten en huwelijkse voorwaarden. De service is bedoeld voor de leden van de coöperatie Dela. Aan het initiatief doen 18 notariskantoren mee.
0

Verzet CU-senatoren tegen ‘mantelzorgboete’

De senaatsfractie van de ChristenUnie heeft grote moeite met de 'mantelzorgboete', een korting op de AOW voor 65-plussers die samenwonen met hun kinderen. 
0

Families bezorgd over ‘mantelzorgboete’

Veel families zijn bezorgd over de 'mantelzorgboete', de verlaging van de AOW-uitkering als een gepensioneerde met zijn kind gaat samenwonen. 
0

Toch korting op bijstand en AOW bij delen kosten

Bijstandsgerechtigden krijgen vanaf volgend jaar een lagere uitkering als ze de kosten van levensonderhoud kunnen delen met huisgenoten. De maatregel geldt ook voor AOW'ers, bijvoorbeeld als ze samenwonen met hun kinderen.