Notaris Archive

0

Netwerk van computers kan taak van notaris niet overnemen

Gaat Blockchain de notaris overbodig maken, zoals het FD zich afvraagt (31 juli)? Voor de vestiging van een hypotheekrecht is nu slechts een partij wettelijk bevoegd en dat is de onafhankelijke en onpartijdige notaris. Een hypothecaire geldlening wordt afgesloten tussen een klant en een financiƫle instelling, maar elk hypotheekrecht komt pas tot stand (wordt gevestigd) op het moment dat de daartoe bestemde notariƫle akte in de openbare registers bij het Kadaster is ingeschreven.

0

No such pipe, or this pipe has been deleted

This data comes from pipes.yahoo.com but the Pipe does not exist or has been deleted.
0

Notarissen inden samen 2,8 miljard euro

Vorig jaar hebben de Belgische notarissen samen vijftien procent meer aan registratierechten op onroerend goed weten te innen. Het ging om een totaalbedrag van 2,8 miljard euro, bestemd voor de staat.
0

Gerechtsdeurwaarders in de knel

AMSTERDAM - Gerechtsdeurwaarders en notarissen hebben het nog altijd moeilijk als gevolg van de economische en financiële crisis.